O Akcji

Kampania „Teraz Serce!” organizowana jest w trybie jednodniowych akcji medycznych w najlepszych Centrach Handlowych na terenie całej Polski. Podczas ośmiogodzinnej akcji przeprowadzane są: badanie EKG z opisem oraz interpretacją lekarza specjalisty, badanie poziomu cholesterolu, porady dietetyka, pomiar ciśnienia, obliczenie wskaźnika BMI, określenie czynników ryzyka zawału mięśnia sercowego. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny i dostępny dla wszystkich, którzy się zgłoszą w dniu akcji.

Dodatkową wartością Kampanii jest jej telemedyczny charakter – badania EKG realizowane na miejscu akcji są przesyłane drogą elektroniczną do Centrum Monitoringu Kardiologicznego, skąd po konsultacji i opisie przez dyżurującego tam lekarza są odsyłane z powrotem do Mobilnej Poradni. Jednocześnie aspekt wykorzystania telemedycyny znacząco podniesie atrakcyjność całego wydarzenia dla mediów. Głównym celem Kampanii jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do badań profilaktycznych oraz ich konsultacja z lekarzami specjalistami.

Akcje są przeprowadzane w najczęściej odwiedzanych punktach miasta, czyli hipermarketach i centrach handlowych. Wybór miejsc, w których odbywają się bezpłatne badania podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych.