18.03.2017 - Galeria Sudecka (Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 51)

Zorganizowaliśmy kolejną akcję bezpłatnych badań serca. Tym razem badania przeprowadzane były w dniu 18 marca 2017 roku w Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze.

W 2016 roku aż 46% wszystkich zgonów w Polsce spowodowanych było chorobami układu krążenia. Wśród nich największe żniwo zebrały choroba niedokrwienna serca oraz jej następstwa: zawał mięśnia sercowego oraz jego niewydolność. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że aż 80% przypadków chorób serca można uniknąć stosując zasady profilaktyki. Statystki te utwierdzają w przekonaniu, że świadomość społeczeństwa w zakresie prewencji chorób układu krążenia jest niewystarczająca, a działania takie jak organizowanie bezpłatnych badań serca wnoszą wiele w edukację w tym zakresie.

Zainteresowanie wydarzeniem w Galerii Sudeckiej było bardzo duże – z szeregu badań oraz konsultacji skorzystało blisko 100 mieszkańców Jeleniej Góry i okolic, którzy w tym dniu przybyli na miejsce akcji. Zgłaszającym się Pacjentom zostało wykonane badanie EKG, pomiar ciśnienia oraz poziomu cholesterolu, a następnie mieli oni możliwość konsultacji z lekarzem oraz dietetykiem. Pacjenci byli diagnozowani pod kątem czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca oraz hipercholesterolemię. Wśród zgłaszających się były osoby, które leczą się kardiologicznie od wielu lat oraz takie, które pierwszy raz od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat miały wykonane badanie EKG.

Foto 1
Foto 1
Foto 2
Foto 2
Foto 3
Foto 3
Foto 4
Foto 4
Foto 5
Foto 5
Foto 6
Foto 6
Foto 7
Foto 7
Foto 8
Foto 8
Foto 9
Foto 9
Foto 10
Foto 10
Foto 11
Foto 11
Foto 12
Foto 12