Sprawdź swoje wyniki!

Zapraszamy do skorzystania z naszej bazy wyników – sprawdzisz tu normy wyników badań laboratoryjnych krwi.


Czynnik Norma
Cholesterol całkowity pomiędzy 140 mg/dl - 200 mg/dl
LDL - zły cholesterol poniżej 115 mg/dl
HDL - dobry cholesterol mężczyźni powyżej 40 mg/dl
kobiety powyżej 45 mg/dl
Trójglicerydy poniżej 160 mg/dl
Glukoza poniżej 100 mg/dl na czczo
BMI poniżej 25
Obwód pasa mężczyźni pomiędzy 94 cm - 102 cm
kobiety pomiędzy 80 cm - 88 cm
Ciśnienie tętnicze poniżej 140/90 mmHg
(idealnie gdy wynosi 120/80 mmHg)

Jeśli otrzymany wynik nie mieści się w granicach normy prosimy o kontakt z lekarzem.